top of page
«Концентруйтесь на розвитку хорошого в дитині, тоді зрештою поганому не лишиться місця».
 
Марія Монтессорі

Програми

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

Авторська програма "Все, що цікаво - просто"

Авторська програма  “Все,  що цікаво - просто”,  саме про те,  як зробити дитинство цікавим різноманітним щасливим.  А разом з тим, дати дітям знання про навколишній світ. Ця програма особлива тому,  що розроблена саме на ігровій подачі. Завдання цікаві але водночас вимагають від дитини докладання певних зусиль для задоволення пізнавального інтересу.  Ефективність їх вирішення залежить від взаємодії малюка з дорослими, від емоційного фону на якому розгортаються процес пізнання.

Основні завдання програми:

  1. Розвиток здібностей творчої  діяльності

  2. Приймати дитину як вільну особистість,  яка постійно розвивається у притаманних  їй видах  діяльності:  ігровій, пізнавальній, практично- творчій

  3. Бути  партнером дитині у пізнанні самої себе, світу і себе у світі

  4. Забезпечувати емоційний комфорт, стан  благополуччя і залученості до життя у соціумі

  5. Формування цінностей: від малого до великого,  від природи до сім'ї, від рідного міста  до країни і аж до збереження життя на Землі

 

Я киянин

Програма «Я - КИЯНИН» розроблена для педагогічних
працівників столичної дошкільної освіти та батьків, які виховують дітей старшого дошкільного віку. Це регіональна парціальна програма дошкільної освіти, що може використовуватися в усіх типах дошкільних закладів столиці. Програма складена із врахуванням новітніх досягнень науки та практики вітчизняної і зарубіжної дошкільної освіти. Її зміст відповідає Державному стандарту дошкільної освіти України - Базовому компоненту.

 

Програма Марії Монтессорі

Основний принцип монтессори-педагогики: спонукати дитину до самовиховання, до самонавчання, до саморозвитку. Девіз методу: "Допоможи мені зробити це самому". У групах Монтессорі дитина вчиться в основному самостійно за допомогою спеціально розробленого довкілля - Монтессорі-матеріалів. У Монтессорі-матеріалах закладена можливість самоконтролю, дитина сама бачить свої помилки, і дорослому не треба вказувати на них. Роль учителя полягає не в навчанні, а тільки в керівництві самостійною діяльністю дитини. Ще одна ключова особливість монтессорі-педагогики: діти займаються в різновікових групах. У одному монтессорі-класі поруч працюють 2-річний і 4-річний малюк, вони не заважають, а навпаки, допомагають один одному.

 

Освітня програма "Дитина"

Серед особливостей змісту освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина":

  • гармонійний розвиток дитини, а не цілеспрямована підготовка до школи

  • гармонійне поєднання традиційних та нетрадиційних форм роботи

  • інтеграція різних видів діяльності.

bottom of page